error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Vikan hyttefelt

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan for Vikan hyttefelt, deler av eiendommen 187/1 i Inderøy kommune.

Målet med planen er å fortette/utvide eksisterende hyttefelt med 4 nye tomter for fritidsbebyggelse.

Kommentarer/merknader til det forestående planarbeidet kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe,

Allskog AS

Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047,Trondheim

Tlf.81559980, Fax 73801201,

ellen.moe@allskog.no

Oppstartsbrev kan lastes ned her.       Kartlink

 

 

 

Skjema