error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kart Svarva Østre

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Svarva Østre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen gnr/bnr 143/1 i Inderøy kommune. Planen skal legge til rette for etablering av 15 utleiehytter samt et servicehus og flytebrygge. Det totale arealet er på ca 22daa. Arealet er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel og det settes ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet

 

Frist for kommentarer/merknader er satt til onsdag 15.02.2017.

De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A,

7047, Trondheim tlf.81559980, Fax 73801201, ellen.moe@allskog.no

 

Skjema