vann

Varsel om vannavstenging

Grunnet vedlikehold blir det avstenging av vann på strekningen Røsetberget - Venna - Nessjordet - Sentrum - Sandvågen - Einhaugen.

 

Tidsrom: Fredag 15.04.16 fra kl 23.00 til lørdag 16.04.16.16 kl. 02.00

 

Det gjøres oppmerksom på at silene i tappekranene bør renses når vannet er tilbake igjen.

Kommunalteknikk, tlf. 97020005

Skjema