A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kulturskolens logo

Vel møtt til nytt kulturskoleår 2010/11!

 
Kulturskolen starter undervisningen i uke 34.

Alle nye elever har fått informasjon om opptak.

Informasjonsmøte
 
Alle elever og foresatte ønskes vel møtt til felles informasjonsmøte i Inderøy kulturhus
 
tirsdag 24. august  kl 18.00.
 
Etter fellesinfo får elevene møte lærerne sine, og de vil få utdelt timeplaner.
 
 
 

Skjema