Velkommen til nytt skoleår!

Logo Sakshaug låg


Se generell informasjon i Infofolder Sakshaug skole 2018/19. Det vil komme noe utfyllende informasjon her på heimesida etter hvert.

Bestilling av skolemelk for 2018/19 på skolelyst.no. Vær obs på at du må krysse av for hver ukedag eleven skal ha melk.

Søknad til SFO
(Klikk på overskrifta for info)

LEKSETID
Tirsdag og torsdag er det leksetid for 4.-7. trinn rett etter skoletid. Oppstart uke 34.

MOBILSKOLE 
Det har vært noen utfordringer med ustabilitet ved overgang til nytt skoleår. Vi mener det skal være i orden nå, men hvis dere savner tilbakemelding på meldinger anbefaler vi at dere sender en e-post eller ringer.

(Klikk på overskrifta for info om Mobilskole)

FRAVÆRSREGLEMENT OG PERMISJONER 
(Klikk på overskrifta for info)

KULTURKOMPIS
Kulturkompis kommer også i år til 2.-4. trinn! Mer informasjon kommer. 

FORELDRESKOLE
Alle skolene i Inderøy gjennomfører foreldreskole for foresatte i 1. klasse. Hovedmålet med samlingene er at foreldregruppa skal bli kjent med hverandre, og at skolen og foresatte avklarer forventninger til hverandre. Foreldreskolen gjennomføres tre kvelder: 20. august (felles for Inderøyskolen), 30. august og 6. september, se invitasjon.

SKOLEVEG, SYKLING OG TRAFIKK
Vi oppfordrer foresatte til å gå eller sykle skolevegen sammen med barna og bli enige om hvor de skal gå/sykle, hvor og hvordan de krysser veg osv. Vi har fått en spennende sykkelbane på skoleområdet, som elevene får bruke etter oppsatt fordeling (for å unngå små og store samtidig). Hjelm er påbudt! Sykling på skoleplassen for øvrig er ikke tillatt i skole- og SFO-tid. Sykler parkeres på sykkelparkering i utkanten av skolegården.

Bussene kjører opp forbi kulturhuset og rundt den nye parkeringsplassen. Elevene står dermed av på fortauet som er vendt mot skolen. De yngste elevene følges til bussene i starten.

Elever som får privatskyss til skolen følges over vegen fra den nye parkeringsplassen. Ingen må stoppe og forlate bilen langs fortauet, for da kommer ikke bussene fram. Ingen biltrafikk i skolegården, heller ikke i SFO-tid!

Publisert: 16.08.2017
Oppdatert: 27.08.2018
Opprettet av Ingrid Stai Skjesol
Tips en venn  Skriv ut