Velkommen til nytt skoleår!

Hei

Vel møtt til skolestart torsdag 15. august!
2.-7. trinn møter til vanlig tid kl. 8.15, og avslutter også i år 12.45 på torsdager.
1. trinn møter kl. 9.00, og avslutter kl. 12.00 denne dagen.

Vi minner om at 12. og 13. august er SFO stengt p.g.a. planleggingsdager, men i år har vi åpent 14. august - dagen før skolestart. Denne planleggingsdagen vil bli tatt seinere som to ettermiddager i stedet for en hel dag (jf. FAU-referat 05.06.19). Første ettermiddag blir torsdag 5. september. Da vil SFO være stengt på ettermiddagen p.g.a. planleggingsettermiddag med hele personalet. Den andre ettermiddagen blir i vårhalvåret.

Infofolder skoleåret 2019-20

Klikk på overskrifta for informasjon i forbindelse med oppstarten!

Skoleruta (klikk på teksten)

Bestilling av skolemelk for 2019-20 gjøres på skolelyst.no. Vær obs på at du må krysse av hver ukedag eleven skal ha melk.

Søknad til SFO (klikk på teksten)

Leksetid
Tirsdag og torsdag er det leksetid for 4.-7. trinn rett etter skolen, oppstart uke 34. Røde kors har leksehjelp på biblioteket mandager rett etter skole, oppstart uke 36.

Mobilskole
Kommunen har sagt opp avtalen med Mobilskole fra nyttår, og det vil komme informasjon om ny ordning utover høsten. I høstsemesteret fungerer Mobilskole som før. Tips: Hvis dere har problemer med kodeordet, SAKSHAUG 3 f.eks., kan dere prøve med en A bak - SAKSHAUG 3A.
(Klikk på blå tekst for info om Mobilskole.)

Fraværsreglement og permisjoner (klikk på teksten)

Kulturkompis
Kulturkompis inngår i kulturskolens grunnprogram, og kommer også i år til 2.-4. trinn. Oppstart 4. trinn uke 40, 2. trinn uke 46, 3. trinn uke 2.

Foreldreskole
Alle skolene i Inderøy gjennomfører foreldreskole for foresatte i 1. klasse. Hovedmålet med samlingene er at foreldregruppa skal bli kjent med hverandre, og at skolen og foresatte avklarer forventninger til hverandre. Foreldreskolen gjennomføres tre kvelder: 27. august blir felles for Inderøyskolen i AKSET, 3. og 10. september blir på skolen.

Storforeldremøter for alle
12. august: Dysleksivennlig skole v/ Åsne Midtbø Aas, på Røra skole kl 18-20
15. oktober: Livsmestring v/Trygve Børve

Skoleskyss
Informasjon om skoleskyss fra AtB. NB: Elevene skal bruke kortet sitt hele skoleløpet. Det er også mulig å kjøpe busskort eller billett hos AtB for elever som ikke har rett til skoleskyss. Hvis noen skal være med noen heim, kan de kjøpe billett på bussen (30 kr).

Skoleveg, sykling og trafikk
Vi oppfordrer foresatte til å gå eller sykle skolevegen sammen med barna og bli enige om hvor de skal gå/sykle, hvor og hvordan de krysser veg osv. Vi har fått en spennende sykkelbane på skoleområdet, som elevene får bruke etter oppsatt fordeling (for å unngå små og store samtidig). Hjelm er påbudt! Det samme gjelder i skatebowlen. Sykling på skoleplassen for øvrig er ikke tillatt i skole- og SFO-tid. Sykler parkeres på sykkelparkering i utkanten av skolegården.

Bussene kjører opp forbi kulturhuset og rundt den øverste parkeringsplassen. Elevene står dermed av på fortauet som er vendt mot skolen. De yngste elevene følges til bussene i starten. Vi har fått flere tilbakemeldinger, både fra foresatte og bussjåfører, på at det er trangt og uoversiktlig i enkelte tidsrom. Da AKSET hadde tilsyn i vår (miljøretta helsevern for elevene), ble viktigheten av informasjon om trafikkregulering på området påpekt, samt det avgjørede ved at både foresatte og ansatte følger den!

Elever som får privatskyss til skolen følges over vegen fra den nye parkeringsplassen. Ingen må stoppe og forlate bilen langs fortauet, for da kommer ikke bussene fram. For "kiss and drive" henviser vi til fortauskanten øverst på området, utenfor garasjene til ungdomsskolen (kun stopp for avstiging). Man kan også bruke busslommene ved fylkesvegen, eller parkeringsplassen til gammelskolen/Spiren. NB: Ingen biltrafikk i innkjøringa til søppelkonteinerne ved ballbingen heller ikke for av/påstiging.
Ingen biltrafikk i skolegården, heller ikke i SFO-tid!

 

Publisert: 06.08.2019
Oppdatert: 06.09.2019
Opprettet av Ingrid Stai Skjesol
Tips en venn  Skriv ut