error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Rabab Amadine

Referat fra Inderøy Ungdomsråds Ungdomskonferanse 21.10.09

Vellykket ungdomskonferanse.

Årets lokale ungdomskonferanse hadde et internasjonalt fokus, med arbeidstittel "Verden I Norge". 45 ungdommer brukte dagen til å sette seg inn i internasjonale spørsmål. Menneskerettighetsforkjemper, Rabab Amidane(bildet), som er elev på Sund Folkehøgskole var en av innlederne.

Målet med konferansen var å få ungdom engasjert i Internasjonale spørsmål og finne forslag til hvordan ungdom på Inderøy kan bidra til en bedre verden. Tre innledere var invitert for å inspirere til engasjement

Til stede: Formannskapet deltok på innlegg og på oppsummering av gruppeprosesser. Ungdommer fra Inderøy ungdomskole, Inderøy Videregående skole og Sund Folkehøgskole. Til sammen 45 ungdommer.

Åpning: Konferansen åpnet med et kulturelt innslag. Marianne Lyngstad danset magedans. Etterpå fikk deltagerne selv prøve magedansdans.

Velkommen: Silje Tveråli, leder av Inderøy Ungdomsråd ønsket velkommen, informerte om dagens tema. Etter en kort gjennomgang av Ungdomsrådets rolle ble ungdomsrådets medlemmer. Heidi Fuglesang ble introdusert som dagens konferansier, og hun presenterte de tre innlederne. Hun presenterte også prosesslederne, fra FN- linja på Sund, og de ulike temaene de skulle ha ansvar for.

Innlegg:

Ekyoci Eninga fra Kongo, bosatt i Steinkjer og kvoteflykning i Norge fortalte om sitt arbeid som menneskerettighetsforkjemper og delte sine tanker med oss. Norge er hans nye land og han håper at Norge skal bli hans nye hjemland. Han ønsker at nordmenn skal forstå at nye landsmenn er kommet for å bli. Han tror at når man blander kulturer og kunnskap om hverandres kulturer vil toleransen økes. Det bør være et mål for hele verden å stanse diskriminering og undertykking. Kunnskap om hva som har skjedd galt kan forhindre at feil blir begått på nytt. Eninga sier at det farlig for han å arbeide med menneskerettigheter. Regjeringen fra hans hjemland misliker hans arbeid, men han sier at dersom ting skal endres må man ikke gi opp. Han velger derfor å utsette seg for denne faren. Viktig for at nordmenn tenker at alle som bor i Norge er brødre og søstre som vokser opp sammen!

Rabab Amidane, fra Vest Sahara, asylsøker og elev på Sund Folkehøgskole fortalte sin historie. Hun har fått studentenes fredspris for sitt arbeid for menneskerettigheter i Vest Sahara. Henviser til: http://no.wikipedia.org/wiki/Elkouria_%C2%ABRabab%C2%BB_Amidane

Anders Vatn, økologisk bonde på Inderøy og aktiv miljøforkjemper, stilte opp og holdt et innlegg på kort varsel, da Martine fra Natur og Ungdom meldte frafall pga sykdom. Han sier at klimautfordringen i verden er at ingen klarer å forklare risikoen for hvor farlig klimaendringene er. En annen utfordring er at krisen ikke rammer oss i nord like hardt. Fremtidige utfordringer vil være mat – verdens evne til å føde seg selv. For hver grad jorda blir varmere mister jorda produksjonsevne for mat til en milliard mennesker. Problemet vil ha effekt pga av at det også vil bli færre til å dyrke. Hva kan vi så gjøre her på Inderøy? Vi som lever hverdagslivet må fortelle/legge press på politikere om å ta ansvar. De må igjen legge press på de som har mer makt osv. Vår rolle er å påvirke dem som kan påvirke mer.

Gruppeinndelig. Forsamlingen ble delt inn i tre grupper som arbeidet i prosess. Politikerne forlot konferansen for å ha møte i formannskapet. Gruppene fikk i oppgave å diskutere og komme frem til konkrete forslag til hva vi kan gjøre på Inderøy om de aktuelle temaene.

Mat: Kinesisk suppe med brød.

Mellommål: Frukt/grønt dipp og Nachos. Kaffe og te, tilgjengelig hele dagen.

Musikkinnslag av Macumbe Abea Eminga fra IVGS, spilte gitar og sang.

Oppsummering og diskusjon. Politikerne kom tilbake etter endt møte i formannskapet. De ulikegruppene oppsummerte og det ble diskutert i plenum etter hver oppsummering

 Gruppe 1. Menneskerettigheter:

• Hilse, ikke overse, inkludere.

• Få positive artikler om innvandring i media.

• Kunnskap minsker fremmedfrykt og fordommer

• Arrangere aktiviteter og invitere flyktninger og innvandrere til å delta, invitere dem inn i klubber.

• Alle på Inderøy burde være med på ”På flukt”.

• Lære å se alle som individer. Flyktninger kan ses på som et folkeslag. De er forskjellige kommer fra ulike land og har ulike erfaringer og forventninger.

• Utdanning. Lære om vår kultur, men vi må også lære deres. Dersom vi lærer om hverandres tradisjoner og kultur, har vi bedre forutsetning for å skjønne og respektere hverandre. Kunnskap om samfunnslære, rettigheter og kjenne saksgang kan føre til økt tillit til det norske samfunnet

• Lære norsk er viktig. I tillegg til tradisjonell undervisning også gjennom å ha en norsk venn som samtalepartner, læring i sosiale settinger.

Oppsummering fra debatt:

• Positive tilbakemeldinger på gruppearbeid og forslag til tiltak.

• Hva blir gjort på Inderøy i dag? Pr i dag ingen nye flyktninger. Det er gjort et vedtak i kommunestyret om å ta i mot flyktninger neste år, omtrent 15 stk er anmodingen fra direktoratet.

• Vi må opprette grupper slik at de kommer inn i det sosiale liv, eks kvinneforum.

• Hvem har ansvar? Alle kan bidra på en eller annen måte. Ungdomsrådet kan sikkert også ha en rolle for å sette i gang ting. Sørge for at Inderøyningene er positiv i forkant, få media til å vinkle positivt. Sysselsetting viktig å tenke på. Hvordan få bedrifter i Inderøy til å ansette flyktninger?

Gruppe 2. Miljø Kartlegging av problemer:

• Kollektiv transport et miljøvennlig alternativ, men dårlig tilbud både på dag og kveld. Tog og buss må samarbeide. Ønske om regelmessig tilbud både helg og ukedager. Rutetider må være korrekt i tabeller og på nett, slik er det ikke i dag.

• Gang og sykkelveg et viktig bidrag for tilrettelegging for sykkel og gå muligheter som er meget miljøvennlig. Veien til Utøy ble fremhevet som veldig trafikkfarlig.

• Resirkulering. Ros til Inderøy kommune, men vi kan bli bedre spesielt med tanke på feilsortering. Her trengs opplæring. Forslag om tidlig læring, bevissthet i forhold til dette allerede i barnehage og skole.

• Strømsparing: Bort med oljefyring i offentlige bygg. Erstatte med miljøvennlige løsninger. Benytte solcellepanel og vindmøller. Hva med Inderøy vindmøllepark? Benytte strømmen vi har på Straumen. Går det an?

• Landbruk: Simulere til økologisk og sette ned pris på Norsk mat i form av tilskudd. Fokus på kortreist mat.

 Oppsummering fra debatt:

• Ros for arbeid og spesiell fremføring med ”teater” i bakgrunnen for å forsterke budskapet.

• Samhandling viktig i transport av skole elever. Skolene må samarbeide. Viktig at skoler tenker nytt. Hva med å ha egen buss, minibuss? Det ble trukket frem flere tiltak som var prøvd ut men som ikke fungerer. Tiltak som ble foreslått: Ring til transport, minibuss ut til grendene. Få ungdomskort også til å fungere for tog og buss. Flere ulike ordninger ble nevnt, Flexus og T-kort, ring på Taxi for busspris. Det ble uttrykt ønske om at god skoleskyss ordning bør prioriteres først. Group 3. Vest Sahara The process, performance and the discussion was in English. Western Sahara: Our goal is to raise awareness among the students, Formannsskapet and the community of Inderøy. Together we want to pressure the Norwegian government to act against the human rights violations in Western Sahara. We want Norway to recognize them as a state, and also stop Norwegians companies from exploiting Western Sahara’s natural resources. What we as students can do: • Write and send letters and petitions to the parliament, supporting the Saharawi students.

• Have stands and campaigns in the high school, advertising and getting people to sign the petitions

• Organize meetings at e@ and Rødbrygga - Campaigning students at Sund fuss advertising in high schools - Free food provided - Financed by Ungdomsrådet

• Plan bigger events to get media attention

• Make street plays • Use the internet to raise awareness

• Make T-shirts supporting W.S • Organize peaceful demonstrations involving the whole community

• Contact NGOs pleading for more focus on W.S We want Formannskapet to:

• Pressure the representatives in parliament to stop Norwegian companies who are exploiting the natural resources illegally

• Support in petitions and demonstrations

• Pressure the government to recognize W.S as an independent state

• Helping us distribute brochures and posters promoting awareness Summary from the discussion:

• Positive feedback.

• Important to involve the school and include the hole community at Inderøy. Inderøy should take charge and get the whole country to concern about this case.

• Get knowledge; ask about Norwegian policy in human rights. Support groups that are engaged.

• Stop using phosphor. Stop Yara, but unfair to let the farmers suffer. Make the farmers and customers to make noise.

• The easiest way: Sign letters “We don’t like…..” If many signs, it will be heard and make a pressure for changes.

 Ordfører Ole Tronstad oppsummerte konferansen: Roste alle involverte og ga en spesiell takk til innlederne. West Sahara is one of many countries without human rights. It would be nice if Ungdomsrådet involves in those matters. He proposed that Ungdomsrådet can work for West Sahara to become target for "Operasjon Dagsverk". This is a complicated case and we have to get more knowledge, read about it and talk about it. Fair trade is also an important question in this case. Når det gjelder miljø, så har kommunen dessverre kommet for kort. Han er imponert over arbeidet som og presentasjonen fra konferansen i dag. Kollektivtransport er en viktig utfordring. Dersom Inderøy skal bli et mer attraktivt samfunn må vi bli bedre. Kommunen er i gang med å utarbeide miljøplan, så dette er og blir en viktig sak i tida fremover. På vegne av formannskapet takket han alle for innsatsen.

Skjema