error_outline
19. januar kl. 13:31

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
IMG_1443

Ungdomsskolen arrangerte samling mot mobbing

Vi sier NEI til mobbing

Torsdag 27.11. arrangerte Inderøy ungdomsskole ei større samling for skolens elever og ansatte, hvor det var invitert gjester fra kommunens ledelse, idretten, foreldrerådene m.fl. Gjestene undertegnet T-skjorteavtale, hvor de mot å skrive under på å jobbe aktivt mot mobbing fikk ei gul T-skjorte med påskrift "Jeg sier NEI til mobbing".

Torsdag 27.11. arrangerte ungdomsskolen en større samling for ungdomsskolens elever og ansatte, kommunens politiske og administrative ledelse, representanter fra barneskoler og barnehager, representanter fra Inderøy idrettsråd, representanter fra foreldrerådene, fra PPT, fra SLT m.fl. I samlinga ble det fokusert på den voksnes ansvar for å ta bevisst standpunkt mot mobbing, og for å gjøre noe når vi oppdager mobbing.  Ordfører stillte opp som ambassadør for aksjonen, og etter å ha undertegnet avtalen talte hun til forsamlinga. Også representant for idretten, Mads Nervik, og assisterende rådmann Randi Tessem talte, og begge kom inn på  den voksnes ansvar når  vi oppdager mobbing. Rektor Harald Einar Erichsen ledet samlinga, og han utfordret spesielt alle representantene fra skolekretsene om å ta med seg aksjonen ut til sine  skoler og å utarbeide egne arrangement.

Skjema