error_outline
19. januar kl. 13:31

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Forskrift til ordensreglement for grunnskolene i Inderøy kommune

I kommunestyremøte 16.12.2009 ble Forskrift til ordensreglement for grunnskolene i Inderøy kommune vedtatt. Vedtaket medfører bl a en innskjerping av kravet om skriftlighet ved fravær. Forskriften ble endret i kommunestyremøte 16.11.2011. Begrepet "beslaglegge" ble ertattet med "inndra".

Trivselsregler, Lyngstad skole

Nye trivselsregler for Lyngstad skole ble vedtatt i SU (samarbeidsutvalget) den 18.03.2010. Trivselsreglene er underlagt "Forskrift for ordensreglement for grunnskolene i Inderøy kommune".

Handlingsplan, opphold ved vatn

Sentrale myndigheter har stilt strenge krav til sikkerhet ifbm opphold ved vatn. Når aktiviteten skal foregå på land, og bading ikke er aktuelt, har rådmannen gitt en litt mildere fortolkning i epost datert 22.04.13: "Det vil alltid være et fortolkningsspørsmål, men vi bør kunne legge til grunn at forskriftens bestemmelser er oppfylt så lenge to voksne personer med svømmekompetanse, alminnelig livredningskompetanse og kjennskap til bestemmelsene - jfr. refererte bestemmelser – følger med."