error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Yrkesforeldre

YRKESFORELDRE

I disse dager har vi mange foresatte innom skolen for å prate til elevene på 8. og 9. trinn, om det yrket de har. Dette kaller vi for yrkesforeldre. De som stiller opp prater da om utdanning, ønskede egenskaper, særpreg, trivselsfaktorer, utfordringer og lokale og regionale framtidsmuligheter i eget yrke.   

 

 

 

 

 

Ved Inderøy ungdomsskole har vi besøk av yrkesforeldre, som en del av faget utdanningsvalg.

Dette foregår på følgende måte:

  • Hvert år henter 8. og 9. klassetrinn inn 4- 6 ”yrkesforeldre” som holder foredrag om yrket sitt, som en del av faget Utdanningsvalg. Dette kan foregå både på høst og vår.
  • Begrepet ”yrkesforeldre” tas opp på første foreldremøte i 8. klasse. Kontaktlærerne i samarbeid med klassekontaktene skaffer til veie yrkesforeldrene.
  • Yrkesforeldrene snakker om utdanning, ønskede egenskaper, særpreg, trivselsfaktorer, utfordringer og lokale og regionale framtidsmuligheter i eget yrke.
  • Yrkesforeldrene er inne i den eller de klassen(e) de selv har barn.
  • Erfaringa er at de foresatte stiller godt forberedte, med materiell, plansjer og / eller powerpoint.
  • Elevene får nyttig informasjon som bidrar til at de får bredere, mere og bedre kunnskap om hvilke muligheter de har i framtida.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle dere foresatte som har stilt opp som yrkesforeldre.

Skjema