Barnehage

 

Barnehageopptak

Søknadsfrist hovedopptak er 1. mars hvert år, underveis i året er det supplerende opptak. Les mer her.

Overflytting - endring i oppholdstid

Ønsker man overflytting til annen barnehage eller endre oppholdstid, les mer her.

Redusert foreldrebetaling

Det skal maks betales 6 % av husholdningens inntekt for barnehageplass. Les mer om redusert foreldre betaling her

Betalingssatser 

Her finner du kommunens betalingssatser

Vedtekter i kommunale barnehager

Vedtektene for de kommunale barnehagene kan du lese her.

Søknadsportalen for barnehage og SFO

I søknadsportalen kan man:

  • Søke ny barnehageplass 
  • Endre søknad
  • Endre plass type
  • Søke overflytting til annen barnehage
  • Si opp plassen 
  • Endre kontaktopplysninger

Logg inn med Bank-id søknadsportalen for barnehage og SFO.


Videre vil all aktivitet rundt plasseringer i barnehage, dvs. søknad om endret type plass, samt oppsigelse av plass, foregår elektronisk i søknadsportalen. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Margrete Neergård Jensen 92212412

 

Skjema