A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

GataMi

- Her kan du som innbygger melde inn saker som f.eks. om hull i veibanen, dårlig strøing, manglende gatelys, 
  brøyting eller saker innenfor vann, avløp og vei.
- Du kan følge med på behandlingen samme sted.

- Du kan også ta kontakt med servicetorget på tlf 74 12 42 00.
- Ved akutte henvendelser vedr. vei, vann, avløp utenom ordinær arbeidstid: Vakttelefon 97 02 00 05

Større kart

Alle registrerte saker

År:

Uke 28 2020

Uke 27 2020

Uke 26 2020

Uke 25 2020

Skjema