A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Nytt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV)

Innherred Innkjøp har gjennomført konkurranse på nytt KGV og KAV på vegne av alle kommunene, og ny leverandør er Visma Commerce AS. 

 

Kurs i offentlige anskaffelser

Innherred Innkjøp arrangerer kurs for alle ansatte. Se link. Her finner du også link til påmelding. 

https://inntrondelag.sharepoint.com/sites/intranett/_layouts/15/Event.aspx?ListGuid=2b22ae62-7020-4e16-8ea5-7dcc22278d80&ItemId=84 

Ny ansatt i Innherred Innkjøp

Fra 03. august er Sissel Fellingfors ansatt i Innherred Innkjøp. Hennes primære oppgave er å være superbruker og førstelinjesupport for brukere av eHandelsløsningen Vieri.

Sissel vil ofte være å finne på Steinkjer, men også som oss andre i Innherred Innkjøp, være rundt omkring i de andre kommunene. 

Sissel nås på mail: sissel.fellingsfors@inderoy.kommune.no og på telefon 97090882.

Logo Vieri

DigInn eHandel - Vieri

Innherred Innkjøp og Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn har samarbeidet om å få på plass en ny løsning for bestilling av varer og tjenester samt en ny fakturaflyt løsning. Løsningene er tett integrert og dekker hele prosessen fra bestilling til betaling. Man har sett stort potensiale for en vesentlig reduksjon i innkjøpskostnader for varer og tjenester gjennom en ny integrert prosess for hele verdikjeden med et nytt bestilling til betaling system (P2P) som støtter prosessen.

 

COV19

Smittervernsutstyr

Vår rammeavtaleleverandør på medisinsk forbruksmateriell Maske, vil ha utfordringer med å levere ønsket utstyr til riktig tid. Det er utfordringer med leveranser og uforutsett høy etterspørsel. Vi har da anledning til å foreta innkjøp fra andre leverandører. Og det kommer tilbud fra veldig mange leverandører. Innherred Innkjøp har satt opp en oversikt over leverandører som har tilbudt smittervernsutstyr, og som vi har foretatt en bakgrunnssjekk på. Vi oppfordrer til at Maske blir forespurt før dere handler til andre. 

Her finner du oversikten over leverandører på smittervernsutstyr. (Vær obs på at det er ingen som kan garantere lagerbeholdning) 

Ny avtale på VVA- og VVS forbruksmateriell med Ahlsell Norge

VVA- og VVS forbruksmateriell – ny avtale inngått med Ahlsell Norge, og gjelder fra 21.01.2020 – 20.01.2022, med mulighet for forlengelse på 1+1 år.

Avtalen gjelder for alle kommuner i innkjøpssamarbeidet Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Snåsa.

For kommunene Steinkjer, Snåsa og Inderøy skal det foreløpig handles via Ahlsell sin nettbutikk www.ahlsell.no, der man får tilsendt brukernavn og passord ved henvendelse.

Prisene vil være riktig når du er innlogget som en av kommunene.

For kommunene Levanger og Verdal skal det handles via Visma ehandel ekstern nettbutikk.

Ny avtale på hobbyartikler og formingsmateriell og leker med Lek og Lær AS

Hobbyartikler og formingsmateriell, leker og lekeapparat – ny avtale er inngått med Lekolar AS og gjelder fra 01.01.2020 – 31.12.2021, med mulighet for forlengelse på 1+1 år.

Avtalen gjelder for alle kommuner i innkjøpssamarbeidet Levanger, Verdal, Steinkjer, Snåsa og Inderøy.

For kommunene Steinkjer, Snåsa og Inderøy skal det foreløpig handles via Lekolar’s nettbutikk www.lekolar.no, der må man første gang registrere seg som nettkunde under «registrer meg»

Prisene vil være riktig når man er innlogget som en av kommunene.

For kommunene Levanger og Verdal skal det handles via Visma ehandel.  Her vil avtalevarene være merket.

Ny avtale på medisinske forbruksvarer med Maske

Medisinsk forbruksmateriell ny avtale fra 1.9.2019 – 31.08.2021 med mulighet for forlengelse på 1+1 år.

Avtalen har fokus på standardisering av produkter, og omfatter hansker, desinfeksjon, sårbehandling, skadebehandling, kateter, urinposer, uridom, sprøyter, kanyler, labratorieutstyr, respirasjon, tester til elektromedisinsk utstyr, inkontinensprodukter, engangstekstil, smittevern, ernæring og diverse utstyr og produkter.

Oppstartsmøter arrangeres i Levanger Rådhus og Steinkjer Rådhus torsdag 12.9. 

KURS - INNFØRING I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Innherred Innkjøp arrangerer kurs i innføring i offentlige anskaffelser for alle ansatte i Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger kommune, som i liten eller større grad har innkjøp inn i sitt virkeområde.

Sted: Akset kulturhus, Inderøy            Når: Tirsdag 17.09. kl 0900-1500

Kursholder er Robert Myhre.

Myhre er tidligere sekretariatsleder i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og har vært seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet under utarbeidelse av forskrift om offentlige anskaffelser i 2001. De er spesialisert på kontrakter, offentlige anskaffelser og offentlige myndigheter. https://www.mcadvokat.no/

Påmelding: send mail til innherredinnkjop@inderoy.kommune.no med navn og epost til alle du melder på innen 01.09. De som er påmeldt får en invitasjon i sin outlook som de må godkjenne.

Ny avtale med Elkjøp

Innherred innkjøp har på vegne av kommunene Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Levanger og Verdal inngått ny rammeavtale på brunevarer, hvitevarer og småelektronikk.  Avtalen gjelder fra 8.5.19 – 7.5.21 og er inngått med ELKJØP.