Søk sommerjobb hos oss!

Vi har mange spennende og lærerike sommerjobber.

Sommerjobb i helse – for deg over 18 år:

Vi arbeider hver dag for å gi gode helse- og omsorgstjenester til våre innbyggere. Dette gjelder selvsagt også i ferietid eller når det oppstår fravær!  

Vi trenger både ufaglærte, studenter og vikarer som er autoriserte sykepleiere, helsefag- og omsorgsarbeidere, vernepleiere.

Ferievikarer hjemmetjenesten

Vi trenger ferievikarer i hjemmetjenesten. Arbeidsoppgaver vil være hjemmesykepleie, hjemmehjelpsoppdrag og arbeid i boliger med heldøgns omsorg. 

Søknadsfrist: 25. januar

Les mer og søk på stilling som ferievikar i hjemmetjenesten

Ferievikarer institusjonstjenester

Institusjonstjenesten søker ferievikarer som kan jobbe ved korttids- og behandlingsenheten i 4. etasje ved Inderøyheimen.

Søknadsfrist: 25. januar

Les mer og søk på stilling som ferievikar institusjonstjenester

Ferievikarer i psykisk helse- og miljøtjenester 

Psykisk helse- og miljøtjenester i Inderøy kommune søker ferievikarer til disse tjenestene:

  • Boliger for funksjonshemmede
  • Avlastning barn og unge
  • Ambulant team (psykisk helse- og rustjeneste til personer med omfattende bistandsbehov

Søknadsfrist: 25. januar

Les mer og søk på stilling som ferievikar i psykisk helse- og miljøtjenester

Ferievikar kjøkken 

Vi søker etter er engasjert kokk/assistent som kan bidra til at måltidene for våre brukere blir en positiv opplevelse.

Søknadsfrist: 25. januar

Les mer og søk på stilling som ferievikar kjøkken

Tips til deg som skal søke sommerjobb hos oss

  • Husk å lese annonsen godt! Her står det flere ting som du må svare på i søknaden for å bli vurdert til jobben
  • Når du skriver søknaden, er det viktig å fortelle litt om deg selv, hvor du bor, hvorfor du vil ha jobb og hva du kunne tenke deg å jobbe med
  • Legg vekt på det du kan!
  • Unngå skrivefeil
  • Oppgi en e-postadresse som du sjekker daglig