Alle barn i risikogruppe i barnehager, barne- og ungdomsskole i Inderøy får nå tilbud om gratis vaksine

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. I Norge er nær 1,6 millioner barn og voksne i en slik risikogruppe. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Vi har fått nytt kryss ved Kvistadbakkan som påvirker nedkjøringen til Jegtvolden og Sundnes. Vegen er også blitt bredere slik at vogntog kan kjøre opp og ned samtidig. Dette påvirker ikke kjøremønsteret på selve fylkesvegen. Vær oppmerksom og senk farten.

Inderøy kommune mottar 16 millioner ekstra inntekter og forventer et overskudd på 19 millioner.

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 ligger nå ute til offentlig ettersyn iht. kommunelovens § 14-3.

Premier deles ut i bånn av trimtrappa i Prestlia, søndag, 04.12.2022, kl. 11:00.
Trimturen denne dagen anbefales tatt i trimtrappa.

Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2023 og søknadsskjemaet er publisert i Bufdirs søknadsportal .

Søknadsfrist for er 18. november 2022!