Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter
de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Som boligeier må du betale for jobben kommunen gjør med blant annet å sikre at du har rent vann i springen og at avløp fungerer. På grunn av høye renter, strømpriser og behov for å utbedre vann- og avløpsnettet, økes prisene i år.

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Møt vår nye fastlege, Roar Rismark. Roar kommer fra Verdal og skal være vikar for oss i et halvt år, før han til høsten begynner som fastlege ved Inderøy Legesenter.

Stortinget har vedtatt at mottakere av sosialstønad i desember 2022 skal få en ekstra utbetaling før jul med kr 1000,- pr voksen og kr 1000,- pr barn.

Inderøy kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 - 55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.