Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 ligger nå ute til offentlig ettersyn iht. kommunelovens § 14-3.

Premier deles ut i bånn av trimtrappa i Prestlia, søndag, 04.12.2022, kl. 11:00.
Trimturen denne dagen anbefales tatt i trimtrappa.

Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2023 og søknadsskjemaet er publisert i Bufdirs søknadsportal .

Søknadsfrist for er 18. november 2022!