Kommunedirektør Stein Erik Breivikås

Kommunedirektør (tidligere rådmann) Stein Erik Breivikås er den øverste administrative lederen i kommunen.

Om Stein Erik

Stein Erik har solid og bred ledererfaring med god kompetanse, både strategisk og operativt, innenfor virksomhetsstyring og tjenesteutvikling innenfor både privat og offentlig sektor. Han brenner for innovasjon og utvikling, og endringsprosesser har vært en del av hverdagen hans over flere år.

Stein Erik har sine formelle utdannelser fra BI, NHH og NMBU.

Dette gjør kommunedirektøren

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.

Hovedområdene i kommunedirektørens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging.  Arbeidsoppgavene gjenspeiler at kommunen har to hovedoppgaver; nemlig å være tjenesteprodusent og å være samfunnsutvikler.