Forhåndsstemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det
avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der
de oppholder seg. I lov og forskrift kalles dette ambulerende stemmegivning.

Frist for å søke om ambulerende stemmegivning er 5. september 2023.

Ta kontakt med kommunen på telefon 74 12 42 00 hvis du ønsker å stemme hjemme på grunn av sykdom eller uførhet.

Ambulerende stemmegivning skjer ved at to stemmemottakere reiser hjem til velgeren slik at han eller hun får avgi sin stemme der.