Papireksemplar av manntallet til politiske partier

Alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis papireksemplar av manntallet for valgkretsen. 

Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner.

Forslagsstillerne kan få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte grupper av velgere (typisk førstegangsvelgere) dersom de selv bærer de ekstra kostnadene knyttet til dette. Ønsker partiene andre oversikter enn rapportene i valgsystemet gir, må de ta kontakt med det lokale folkeregister.
 
Materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål. Det er ikke adgang til å overlate manntall til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding. Med utenforstående menes de som ikke er medlem av eller har annen tilknytning til partiet/gruppen. Dette er ikke til hinder for at partiene lar ikke-medlemmer – for eksempel en datasentral – få tilgang til opplysningene i manntallet for å bearbeide opplysningene til partiets/gruppens politiske formål.
 
Uttrekk av manntallet skal ikke benyttes til kommersielle formål. Manntallsopplysninger eller opplysninger som er basert på manntallet skal ikke selges eller lånes ut. Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre offentlige registre.
 
Opplysningene skal kun gis ut i papirform. Utlevert materiale, med unntak av adresseetiketter, skal leveres tilbake etter valget. Dette kan leveres til servicetorget.
 
Manntallet gjøres tilgjengelig for kommunen ca. 10. juli. Den som bestiller papireksemplar av manntallet eller adresseetiketter, vil få beskjed når det er klart for henting ved servicetorget. På grunn av kommende ferieavvikling settes dato for bestilling av papirmanntall eller adresseetiketter til 10. juli (for å få det i juli).
 
Ansvarlig for utlevering av opplysninger er valgansvarlig for kommunen, Mari Skjelvan Høyem. Bestilling kan gjøres på e-post