Innovasjon

Inderøy kommune har som en av fem hovedstrategier valgt innovasjon. Inderøy kommune skal legge til rette for at innovasjon kan skje både internt i kommunen og blant innbyggere, næringsliv og frivillighet.

Innovasjon – nytt, nyttig og nyttiggjort.

Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra det latinske ordet «innovare», som betyr å fornye eller å skape noe nytt. Innovasjon er et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, produksjonsmåte, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på, og som er tatt i bruk.
(https://snl.no/innovasjon, 2022)

Vårt innovasjonsarbeid:

2021

Besøk av forskere fra Sintef for å lære om, og skape felles forståelse for, innovasjon.

Skape forankring og felles språk i kommunen. Gjennomgang med alle ledere og politiske utvalg. I gjennomgangen så vi at mange ansatte ubevist hadde drevet innovasjon i mange år.

2022

500 000,- i innovasjonsmidler lyses ut internt i kommunen.
7 innkomne søknader (638 000,-)

2023

500 000,- i innovasjonsmidler skal lyses ut eksternt slik at innbyggere, frivillighet og næringsliv kan søke midler til innovative prosjekter, etter bestemte vilkår.

Pågående innovasjonsarbeid

Hvordan skape bærekraftig vekst og utvikling for Kjerknesvågen fram mot 2030?

Bakgrunn:
Nedleggelse av skole og barnehage. Overføring av samfunnshus til lag og foreninger på Kjerknesvågen. I tillegg til å selge barnehage med tomt og gi de samme midlene fra salget.

Prosjektet:
Samfunnsutviklingsprosjekt med «planbussen», arkitektstudenter fra NTNU.

Arkitekturstudentene gikk i dialog med innbyggerne, og resultatet ble en ny framtidsvisjon med skisser. Disse ble som ble presentert i et innbyggermøte. Fullt hus.

Sommeren 2022 bevilget kommunestyremøte et beløp på 1.5 MNOK til prosjektene som ønsket gjennomført basert på studentenes skisser. 

Kjerknesvågen kai- og båtforening ska også i gang med sitt delprosjekt som omhandler bryggeområdet. De har selv en del midler og dugnadsiveren er stor.

Energismart Inderøy

Formål:
Realisere forbildeprosjekter som bringer fram og demonstrerer ny og innovativ energi- og klimateknologi, herunder systemer som integrerer flere teknologier og løsninger.

Prosjektet:
Prosjektene må kunne vise betydelig potensiale for reduksjon av energiforbruk og/eller klimagassutslipp, eller de må kunne gi betydelige bidrag til økt forsyningssikkerhet gjennom forbedringer i energi- og effektbruk.

Høy grad av sluttbrukermedvirkning skal sikre relevans og at realisering av prosjektresultater kan skje hurtig

Utvikle forretningsmodeller som sikrer fullskala bruk av fleksibilitet fra ulike typer kunder

Fleksibilitet inkluderer både fleksible ressurser (forbruk, produksjon og energilager), men også fleksibilitet ved hjelp av energilagring

Skape fleksibilitet for å frigjøre kapasitet i strømnettet

Liv i lag og aktivitetskoordinator Inderøyheimen

Bakgrunn:
Visjonen «Liv i lag» handler om «å leve hele livet sammen, på tvers av generasjoner og behov». Et samarbeid med frivillig Inderøy. Liv i lag skal være et sted der folk kan komme å bidra til opplevelser, gjennom å bidra med frivillig innsats.
 

Prosjektet:
Frivillig Inderøy bidrar med nærmiljøvert på Inderøyheimen skal bidra til at Inderøyheimen er en sentral del av sentrum i Straumen ved å supplere behovene for beboere, besøkende og ansatte i sitt liv og hverdag.

Nærmiljøverten skal sørge for at det er aktiviteter som konserter, forestillinger, temamøter, film og pop-up-restauranter på Inderøyheimen. Det skal også være et aktivt mat og serveringstilbud til alle som er innom huset.