Borgerlig giftemål

Vil dere gifte dere borgerlig i Inderøy?

Prøving av ekteskapsvilkårene

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Søk om prøving av ekteskapsvilkårene digitalt hos Skatteetaten. Forlovererklæring må fylles ut av to forlovere/vitner, én for hver av dere. Det må være en person som kjenner deg.

Behandlingstiden hos Skatteetaten er opp til 4 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder.

Original prøvingsattest må leveres ved Servicetorget, Inderøy rådhus eller sendes til Inderøy kommune (via Altinn, post eller epost) senest 14 dager før vielse.

Adresse: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy
E-postadresse: postmottak@inderoy.kommune.no

 

Bestilling av vigsel

De som vil gifte seg borgerlig må bestille tid og lokale i kommunens servicetorg i god tid før vigsel. Telefon: 741 24 200 / e-post postmottak@inderoy.kommune.no

I utgangspunktet er tidspunkt for vigsel ukedager mellom kl. 12.00-15.30.

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål!

 

Vigslere

De som kan vigsle i Inderøy kommune er:

  • Ordfører Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen
  • Varaordfører Geir Jostein Ørsjødal
  • Kommunedirektør Stein Erik Breivikås
  • Enhetsleder kultur Ingrid Stai
  • Formannskapsrepresentant Trude Hoff
  • Formannskapsrepresentant Kjetil Klepp
  • Formannskapsrepresentant Harald Ness
  • Formannskapsrepresentant Vibeke Arntzen
  • Formannskapsrepresentant Signar Berger

 

Sted for vigselsseremonien

Vigslene gjennomføres på Inderøy Rådhus, fortrinnsvis i møterom Skarnsundet. Mot avtalt vederlag kan vigsler gjennomføres i Nils Aas Kunstverksted. Eventuell annet egnet areal og/eller lokasjon avklares i enighet mellom brudepar og vigsler. Vigselen må i utgangspunktet kunne gjennomføres innenfor 1 time.

 

Vigselsrom ved Inderøy rådhus - Klikk for stort bildeVigselsrom ved Inderøy rådhus


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad ved borgerlig vigsel

Tjenesten er en gratis tjeneste for kommunens innbyggere med mindre de som skal gifte seg har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, vigsel utover ordinær åpningstid eller lignende.

 

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter. 

 

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien, jamfør Ekteskapsloven § 11. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. Dersom kommunen skal stille med vitner må en kostnad på kr. 500 pr. vitne påregnes.

 

Språk

Ved ønske om annet språk enn norsk, må dette avklares ved bestilling av vigsel. Avhengig av språk må paret kunne påregne å selv stille med kvalifisert tolk.

 

Annet

Er det ønske om diktlesning, sang eller annen underholdning i forbindelse vigselen må dette gis beskjed om ved bestilling av vigselen. Det må også avklares om det skal settes på ringer under seremonien.

 

Vigselsattest

Etter at kommunen har sendt prøvingsattesten til Skatteetaten utsteder de en elektronisk bekreftelse i Altinn til de nygifte. Trenger man en vigselsattest på papir eller man ønsker en kopi, kan det bestilles hos Skatteetaten.

 
Regelverk

Ekteskapsloven (lovdata.no)
Forskrift om kommunale vigsler (lovdata.no)
Ord til brudeparet - borgerlig vigselsformular (lovdata.no)