Gravplass

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass. 

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

Lover

Gravplassloven
 

Forskrifter

Gravferdsforskriften
 

Søknaden sendes til

Inderøy kirkelige fellesråd,
Vangslivegen 106, 7670 Inderøy.


Spørsmål?

Ta kontakt med Inderøy kirkelige fellesråd 
74156020  
inderoykirkekontor@inderoy-prestegjeld.no