Stafettlogg - oversikt over hjelpetiltak for ditt barn

Stafettloggen er et digitalt verktøy med oversikt over de hjelpetjenestene et barn får.

Hva er Stafettloggen?

Er et digitalt verktøy for samhandling mellom hjelpetjenester. Stafettloggen inneholder dokumentasjon, samarbeid og samhandling som kan sikre gode overganger mellom for eksempel barnehage og skole.

Stafettloggen brukes i samarbeid med foreldre og gir oversikt over oppfølgingen. Stafettloggen er ikke lovpålagt, men et tilbud til deg som foresatt.

Stafettloggen er en del av kommunens innsats for barn og unge.

Stafettloggen gir oversikt over

  • Mål med barnets oppfølging
  • Hvem som er involvert i å hjelpe barnet ditt
  • Aktiviteter og hjelpetiltak for barnet ditt
  • Alle møter mellom ulike fagpersoner og foreldre

Ønsker du en stafettlogg for ditt barn?

Stafettlogg tilbys til barn som mottar hjelpetiltak. Ta kontakt med forvaltningskontoret om du ønsker mer informasjon.

Last ned foreldreinformasjon om Stafettloggen (PDF, 112 kB)