Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret er et henvendelsessted i helse- og omsorgstjenesten for innbyggerne.

Vi skal sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov og lik tilgang på tjenester uavhengig av hvor i kommunen du bor. 

Vi behandler søknader om:

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Inderøy kommune. 

Last ned søknadsskjema (PDF, 239 kB)

Søknaden sendes til:

Inderøy kommune
Forvaltningskontor 
Øvergata 20
7670 Inderøy 

Har du spørsmål om tildeling eller søknad? 

Åpningstid: 08.00-15.30

Telefon kontor: 74 12 42 07

Besøks- og postadresse:

Inderøy kommune
Helse og omsorg
Forvaltningskontoret 
Øvergata 20 
7670 Inderøy

Kontaktinformasjon ansatte: