Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret er et henvendelsessted i helse- og omsorgstjenesten for innbyggerne.

Vi skal sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov og lik tilgang på tjenester uavhengig av hvor i kommunen du bor. 

Vi behandler søknader om:

 • Praktisk hjelp i hjemmet
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Hjemmesykepleie
 • Dag/nattopphold i institusjon
 • Institusjonsplass
 • Avlastnings- rehabiliterings- og korttidsopphold i institusjon
 • Dagtilbud
 • Støttekontakt
 • Avlastning for barn og unge
 • Hverdagsmestring
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsstønad
 • Matombringing
 • TT-kort
 • Kommunale boliger
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Har du spørsmål om tildeling eller søknad? 

Søknadsskjema på helse- og omsorgstjenester kan du laste ned her.
 

Åpningstid: 08.00-15.30

Telefon kontor: 74 12 42 07

Besøks- og postadresse:

Inderøy kommune
Helse og omsorg
Forvaltningskontoret 
Øvergata 20
7670 Inderøy

Kontaktinformasjon ansatte: