Parkering for forflytningshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hva er parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsmuligheter knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Man får vanligvis tillatelse for 2-5 år. Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden dersom ikke annet et gitt beskjed om.

Parkeringstillatelse er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode. 

Parkeringstillatelsen følger eieren av parkeringskortet, ikke kjøretøyet.  Misbruk vil medføre inndraging av kortet og eventuelt anmeldelse. 

Last ned generell informasjon om parkeringstillatelse (PDF, 540 kB)

Hvem kan få? 

Du kan søke om parkeringstillatelse: 

  • Du må ha store forflytningsvansker, som må dokumenteres med en legeerklæring fra en lege. 
  • Du har særlig behov for parkeringsmuligheter nær bosted, arbeid eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet. 
  • Du må være bosatt i Inderøy kommune.

Slik søker du

Du søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ved å fylle ut søknadsskjema søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. 

Last ned søknadsskjema (PDF, 2 MB)

Dokumentasjon til søknad 

Legeerklæring og passbilde kan lastes opp i søknaden eller kan du sende det til oss via post. Du kan også levere det til oss på servicetorget.

Papirskjemaet og vedlegg sendes til:

Inderøy Kommune
Øvergata 20
7670 Inderøy

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med forvaltningskontoret på 74 12 42 07