Søk kulturtilskudd

Frivillige lag og foreninger eller institusjoner, som arbeider med eller bidrar til et aktivt kulturliv i kommunen, kan søke kommunen om kulturmidler/driftstilskudd.

Hvem kan motta kulturmidler?

Frivillige lag og foreninger eller institusjoner, som arbeider med eller bidrar til et aktivt kulturliv i kommunen.

Det kreves at laget eller foreningen som er registrerbar, må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søk kulturmidler

Generelle tilskudd

Prosjekttilskudd

Søknadsfrist: 1. mai 

Dere kan søke støtte til prosjekttilskudd til organisasjoner og til aktiviteter/tiltak som ikke dekkes av andre tilskuddsordninger. Ved tildeling av aktivitetstilskudd skal følgende prioriteres: 

  • Prosjekter for og med barn og unge 
  • Rusfrie arrangement 
  • Prosjekter med et folkehelseperspektiv 
  • Samarbeidsprosjekter som aktiviserer på tvers av alder 
  • Tiltak som gir kulturelle ringvirkninger i kommunen 

Driftstilskudd

Søknadsfrist: 1. mai 

Dere kan søke driftstilskudd til drift av organisasjoner og anlegg for kulturutøvelse. Det gis ikke driftstilskudd til: - Lag/organisasjoner som i vesentlig grad yter økonomisk hjelp til andre - Kommersielle tiltak - Lag og organisasjoner som etableres for gjennomføring av tidsbegrensede prosjekter 

Anleggsmidler

Søknadsfrist: 1. mai 

Dere kan søke anleggsmidler til investering i anlegg for kulturutøvelse. Tilskuddet kan gis til både nyanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg, herunder anskaffelser av relevant utstyr. Gjelder ikke det som dekkes av andre tilskuddsordninger. 

Tilskudd til arrangement

Dere kan søke støtte til både mindre og større arrangementer. Tilskudd kan gis til større og mindre kulturarrangement og tiltak som festivaler, konserter, teaterforestillinger, utstillinger, idretts- og andre kulturarrangement: 

Festivaler og arrangement som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder innenfor kunst, kultur, integrering og samfunn i samsvar med kommunens planverk prioriteres 

Et premiss for tildeling er at det skal gis rabatterte priser til ungdom og skoleelever 

Tilskudd til mindre arrangement

Søknadsfrist: 1. februar, 1. mai og 1. oktober

Hva er et mindre arrangement? 
Et mindre arrangement som har et totalbudsjett på under kr 100 000.

Tilskudd til større arrangement

Søknadsfrist: 1. oktober året før

Hva er et større arrangement? Et enkeltarrangement som foregår utover en dag og har et totalbudsjett på over kr 100 000 

Søk tilskudd:

Søk kulturmidler

Spørsmål om søknaden eller retningslinjer? Ta kontakt:

Enhetsleder kultur
Ingrid Stai
Send e-post
Ring 918 42 768

Retningslinjer