Hjemmehjelp

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand er en betalingstjeneste personer som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

 

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper deg med:

  • klesvask
  • søppeltømming
  • rengjøring 

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Hvem kan få praktisk bistand?

Tjenesten kan tilbys personer med funksjonsnedsetting, sykdom og eldre.

Slik søker du

Du søker praktisk bistand ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her. Last ned søknadsskjema (PDF, 157 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Inderøy kommune
Helse og omsorg - Forvaltningskontoret
Øvergata 20
7670 Inderøy

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det?

G

Netto inntekt før særfradrag

Betalingsgruppe

Timepris

Maks sats per måned

Inntil 2 G 0 - 212 798 A   215 kroner
Mellom 2 G og 3 G 212 799 - 319 197 C 488 kroner 896 kroner
Mellom 3 G og 4 G 319 198 - 425 596 E 488 kroner 1 796 kroner
Mellom 4 G og 5 G 425 597 - 531 995 G 488 kroner 2 677 kroner
Over 5 G 531 996 I 488 kroner 3 571 kroner

1 G = 106 399,- per 01.05.2021

G = grunnbeløpet i folketrygden