Betalingssatser for helse og omsorgstjenester

Grunnbeløpet i folketrygden