Søk om støttekontakt

En støttekontakt hjelper deg som trenger tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid.

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt kan være med deg i sosiale sammenhenger og som følge til fritidsaktiviteter.
Støttekontakten kan for eksempel bli med deg og gå tur, dra på kino, gå på kafé, trene eller andre sosiale aktiviteter.

Du får tildelt et visst antall timer per måned sammen med støttekontakten. Dere avtaler dere i mellom hva dere ønsker å bruke tiden på.

(Du kan søke om ledsagerbevis, som innebærer at ledsager går gratis på aktiviteter som svømming, kino og konserter. )

Hvem kan søke?

Du kan søke om støttekontakt om du trenger tilrettelegging for å delta i sosiale aktiviteter og få en meningsfull fritid.

Både barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Inderøy kommune kan søke om støttekontakt.

Slik søker du

For å skrive søknad bruker du søknadsskjemaet vårt for omsorgstjenester. Der beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til.

Søk på helse- og omsorgstjeneste

Hvis du ikke kan søke elektronisk kan du laste ned papirskjema eller få et papireksemplar hos servicetorget på rådhuset.

Papirskjemaet sendes til:

Inderøy Kommune
Helse og omsorg
Øvergata 20
7670 Inderøy

Pris

Tjenesten er gratis, men du dekker dine egne utgifter ved deltakelse på aktiviteter.

Ønsker du å bli støttekontakt?