Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset tilbud i institusjon, for vurdering av din helsetilstand og hjelpebehov.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvem kan søke?

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket å tilrettelegge forholdene i hjemmet ditt. Du må i tillegg innfri ett av følgende kriterier:

  • du har behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon
  • du har behov for etterbehandling etter sykehusopphold
  • du har behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå
  • du har behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål

Hvor kan du få korttidsopphold?

Du kan få opphold på enhet for institusjonstjenester som holder til i 4. etasje ved Inderøyheimen.

Enheten er delt inn i to avdelinger på til sammen 25 plasser.

  • den ene avdelingen ivaretar rehabilitering, behandling, utredning, lindrende behandling og avlastning
  • den andre avdelingen er tilrettelagt for miljøbasert utredning og behandling.

Hva koster det? 

Opphold

Pris

Korttidsopphold - statens satser * 185 kroner per døgn

Du betaler for korttidsopphold maksimalt 60 døgn per år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.

Slik søker du

Du søker kortidsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Forvaltningskontoret, telefon:  74 12 42 07.