Søk helse og omsorgstjenester

Det er et felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Inderøy kommune.

Du søker ikke om én spesifikk tjeneste, men om generell hjelp

Når du sender inn søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester søker du generelt om helse- og omsorgstjenester, og ikke om en spesifikk tjeneste. Forvaltningskontoret gjør alltid en helhetsvurdering av hvilke tjenester som kan være best for deg i din situasjon.

Dette må du ha før du søker

  • Du må ha en legeattest å legge ved søknadsskjemaet
  • Hvis du søker på vegne av noen andre må du ha fullmakt (vergestatus)

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Inderøy kommune. 

Last ned søknadsskjema (PDF, 239 kB)

Søknaden sendes til:

Inderøy kommune
Forvaltningskontor 
Øvergata 20
7670 Inderøy 

Hvem behandler søknaden? 

Tildeling og koordinering er kommunens kontaktpunkt for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse og omsorgstjenester. 

Tildeling og koordinering har også funksjonen som kommunens koordinerende enhet som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. De har også et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Hva skjer med søknaden din?

Hva koster våre tjenester?

Har du spørsmål om tildeling av helse og omsorgstjenester?

Ta kontakt med forvaltningskontoret som er ansvarlig for vurdering og tildeling.