Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er et tilbud til deg som er omsorgsyter.

Hva er et avlastningsopphold?

Avlastningsopphold kan søkes av personer som har store omsorgsoppgaver hjemme.
 

Hvem kan søke?

For å søke om avlastningsopphold må du:

  • være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid
  • trenge avlastning 

 

Slik søker du

Du søker avlastningsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. 
 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. Den enkelte må ha med klær, medisiner, toalettsaker, lommepenger og annet utstyr som trengs for et opphold.
 

Har du spørsmål til søknadsprosessen?

Ta kontakt med Forvaltningskontoret
Telefon:  74 12 42 07