Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet.
Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldre og skolens ledelse.

 

Kommunalt foreldreutvalg for skoler

Last ned kommunalt foreldreutvalg (KFU) i Inderøy kommune (PDF, 135 kB)