Ordensreglement for grunnskolene

Sammen med forebyggende arbeid skal ordensreglementet brukes for å skape et godt skolemiljø som fremmer både helse, trivsel og læringsutbytte. 

Ordensreglementet gjelder elever i kommunale skoler 1.-10.trinn på skoleveien, i skoletiden, på SFO* og ved alle arrangementer i regi av skolen.

Ordensreglementet ble vedtatt i HU Folk 27.04.20. 

Ordensreglement for grunnskolen i Inderøy

Last ned ordensreglement for grunnskolen i Inderøy (PDF) (PDF, 695 kB)