Permisjon fra skolen

Du kan søke om permisjon fra undervisning for ditt barn i opptil 10 dager per skoleår. Her finner du informasjon om hva du bør ta hensyn til og hvordan du søker.

Ditt ansvar som foresatt

Du bør unngå å ta ut eleven i permisjon:

  • når eleven skal ha eksamen eller tentamen
  • under store prosjekter eller gruppearbeid
  • i oppstart og avslutning av skoleåret
  • om eleven har unormalt høyt fravær

Det er ditt ansvar som foresatt å sørge for at eleven følger undervisningen under permisjonen. Da kan du følge de arbeidsplanene som kontaktlæreren har gjort tilgjengelig.

Permisjon inntil 2 dager

Kortere permisjoner meldes inn til kontaktlærer via IST Home som vanlig fravær.

Permisjon fra 2-10 dager

Behandles som et enkeltvedtak av rektor ved den aktuelle skolen.

Slik søker du om permisjon 

Husk å søk i god tid om permisjon. 

Søk permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen

Du vil få svar på søknaden din via din digitale postkasse eller som brev innen 10 dager.

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål om permisjon fra undervisningen, ta kontakt med rektor.