Starte på skolen

Inderøy kommune er inndelt i skolekretser, og elevene har rett til skoleplass i den skolekretsen de tilhører (på nærskolen sin). 

Innskrivning i skolen for 1.-klassinger

Elevene blir automatisk innmeldt til skolen i skolekretsen der de bor. I desember/januar sender skolene informasjonsbrev om tildelt skoleplass til de kommende førsteklassingenes foreldre. 

Vi ønsker at foreldrene svarer på innmeldingen innen gitte tidsfrist på brevet.

Takker man nei må dette begrunnes med enten flytting eller at eleven har plass på privatskole.

Den enkelte skole vil informere om møtepunkter og informasjon om skolestarten på sin skole. 

Hvilken skolekrets tilhører jeg?

Du er tilknyttet skolekrets ut fra adresse i folkeregisteret.

Skolekretsgrenser i Inderøy. Grensene er delt i skole Vest, Sandvollan, Sakshaug og Røra. - Klikk for stort bilde

Innflyttere til Inderøy kommune?

Er du ny i Inderøy kommune? Ta kontakt med nærskolen til barnet eller skolekontoret.