Kontakt barnevernsvakta

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester. Vi er tilgjengelig på kveld, natt og helg på telefon  48 95 55 99

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvem kan ta kontakt?

Ta kontakt med oss om du selv er utsatt for eller kjenner til at barn og unge utsettes for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Sterk konflikt mellom foreldre
  • Foreldre som ruser seg med alkohol og/eller narkotika
  • Omsorgssvikt
  • Kjønnslemlestelse
  • Tvangsgifte

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper barn, unge og familier i akutte situasjoner. Alle kan varsle om en akuttsituasjon. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

Trenger du hjelp til å melde inn en bekymring, hjelper vi deg også med det.

Åpningstider vakttelefon  48 95 55 99

Mandag-torsdag kl 15:30 - 08:00.

Fredag - mandag kl. 14:00 - 08:00.

Døgnåpen på helligdager kl. 00:00 - 24:00

Les mer om barnevernsvakta i Inderøy og omegn.

 

Alarmtelefonen for barn og unge

Er du mellom 7-18 år og trenger hjelp eller kjenner noen som gjør det? Da kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge.

Telefonnummeret er 116 111. Det er gratis å ringe.

Der vil du komme i kontakt med en voksen som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Les gjerne mer om alarmtelefonen om du har spørsmål.