Flyktningehelsetjeneste

Inderøy kommune mottar hvert år flyktninger fra flere land. På helsestasjonen tilbyr vi helsesamtale, med blant annet kartlegging av helsestatus og behov for helsehjelp, samt vaksiner til alle nyankomne flyktninger.

Barn og ungdom får oppfølging gjennom helsestasjons- og skolehelsetjeneste programmet. Vi bruker telefontolk på flyktningenes morsmål i samtale med flyktningene. 

Helsesykepleier Heidi Nøvik Aas og Thale Nøvik Aas har ansvaret for oppfølging av flyktninger på helsestasjonen. De samarbeider tett med Innvandrertjenesten i kommunen for å tilby best mulig oppfølging til de som kommer til Inderøy. 

 

Her finner du mer informasjon om våre retningslinjer: 

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente - Helsedirektoratet

IMDI, integrering og mangfoldsdirektoratet har mye nyttig informasjon om flykninger og integrering. 

 

 

Under produksjon.