Helsestasjon for barn 0-5 år

May sitter i ekspedisjonen og ønsker dere velkommen!

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade. Alle ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

Hvem kan få tilbudet?

Helsestasjonen er et tilbud til alle barn mellom 0-5 år, foreldre/ foresatte. Når du får barn, tar vi kontakt med deg for å avtale det første møtet med deg og barnet ditt. 

Besøksadresse: Vennalivn. 7, 7670 Inderøy (Inderøy Rådhus, 1.etasje).

Inderøy helsestasjon er på Facebook under Inderøy helsestasjon. Vi deler mye relevant informasjon, så følg oss gjerne der! 

Inderøy helsestasjon bruker Digihelsestasjon.

Digihelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon.

Informasjon om DigiHelsestasjon 

 

Tjenesteleder helsestasjonen er Siv Mari Kolstad

Kontakt: siv.mari.kolstad@inderoy.kommune.no

Mobilnr.: 47 79 52 10

Ansatte:

Siv Mari Kolstad,tjenesteleder helsestasjonen

Heidi Nøvik Aas, helsesykepleier, mobil: 45 87 87 28

Heidi Fossum Andreassen, helsesykepleier, mobil: 45 87 85 57

Kirsti Aalberg Haug, helsesykepleier, mobil: 45 97 10 36

Silje Olsen, helsesykepleier, mobil: 45 72 35 30

Elisabeth Sundes, helsesykepleier, mobil: 47 79 27 90

Christiane Flyum Steinsli, helsesykepleier/miljøterapeut, mobil: 48 99 29 59 

Elise Kråkø Romstad, sykepleier, tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, mobil: 48 99 29 59 

Sigrid Vatn Wensbakk, jordmor, mobil: 74 60 08 46 

Nina Sofie Hermann, kommunepsykolog, mobil: 90 64 44 07

Marianne Lyngstad, fysioterapeut, mobil: 99 30 23 38

Siri Falch, miljøterapeut, mobil: 94 01 76 08

Marita Helgesen, miljøterapeut, mobil: 45 87 34 12

May Shirin Høe merkantil, mobil: 94 00 83 70

Thale Nøvik Aas, sykepleier flyktninger,  mobil: 

Kontakt med helsesykepleier

Vi tilbyr alle foreldre og barn jevnlig kontakt med våre helsesykepleiere omtrent hver måned i barnets første leveår. Deretter vil de faste kontaktene komme med lengre mellomrom, men dere er velkommen til å ta kontakt ved behov. 

Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelser for å se utviklingen de første leveårene.

Les mer om konsultasjonene på helsestasjonen her. 

Barselgruppe

Nettverksbygging og fellesskap med andre mødre som har født i samme måned.
Du vil få invitasjon på en av de første kontaktene med helsestasjonen etter at du har født. 

Bestill time

Ring helsestasjonen på telefon 74 60 08 46 for å bestille time hos en av våre helsesykepleiere. Du kan få tak i oss på telefon alle ukedager mellom 08.00-15.00. Vi har lunsjpause mellom 11.30 og 12.00. 

Helsestasjon har lege to dager i uka.

Er barnet ditt sykt?

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefare. Om barnet er syk dagen du har time, ring oss, så avtaler vi en ny tid. Dere kan også sende melding gjennom Helsenorge.no.

Har du behov for legehjelp, ta kontakt med legekontoret/ fastlegen din .

Kommunepsykolog

Kommunepsykolog Nina Hermann er tilgjengelig gjennom helsestasjonen. Hun er ansatt på familiesentermodell og jobber 1/3 klinisk. Hun deltar i drøfting med foreldre og evt. samarbeidspartnere, veiledning og bistand ved psykiske vansker.

Forebyggende familieteam

Forebyggende familieteam er en del av familiesentret og skal jobbe forebyggende. Målet for teamet er tidlig innsats til barn, ungdom og deres familier. Målgruppa er barn og unge som har utfordringer i hverdagen og som er i ferd med å utvikle psykososiale vansker. Teamet er et frivillig tilbud.

Barnefysioterapeut

På helsestasjonen er vi så heldig å ha spesialfysioterapeut Marianne Lyngstad. Hun deltar på grupper, har ridefysioterapi, yoga/basal kroppskjennskap og følger opp barn og unge med individuelle konsultasjoner ved behov.  Barnefysioterapeut er også ute i barnehager og skoler på observasjoner og veiledning. 

Ta kontakt med helsestasjonen ved behov for fysioterapi. 

Alle familier blir også tilbudt babymassasje nå babyen er ca. 2 måneder, samt gruppekonsultasjon med fysioterapeut og helsesykepleier når barnet er rundt 4 måneder.