Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen er et tilbud til alle gravide som bor eller arbeider i kommunen.

Vår supre og erfarne jordmor er Sigrid Vatn Wensbakk. 

Jordmor er en del av familiesenteret og er tilstede på helsestasjonen hver onsdag, fredag i oddetallsuker, tirsdag i partallsuker. Ta kontakt med helsestasjonen ved ønske om oppfølging/kontroll i svangerskapet, evt. også etter fødselen.

Jordmor, psykolog og helsesykepleier har fødselsforberedende kurs for førstegangsfødende. Ta kontakt med helsestasjonen om du er interessert i å delta. 

Vi tilbyr gravide og partnere informasjon og veiledning om svangerskap, fødsel og det å bli foreldre. Vi følger dere fra starten av svangerskapet og til hjemmebesøket 1-3 dager etter hjemkomst fra barsel.

Om jordmortjenesten

Jordmortjenesten er et samarbeid med fastlegene og helsestasjonen. Målet vårt er å gi gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Vi har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

Som gravid velger du selv om du vil gå til jordmor, fastlege eller i en kombinasjon. Jordmor tar svangerskapsprøver/ blodprøver. 

 

Bestill time gratis

Du kan bestille time hos jordmor ved å ringe oss på telefon 74 60 08 46

Vi er tilgjengelig på telefon ukedager mellom kl. 08.00-15.00. Vi spiser lunsj mellom kl. 11.30-12.00. 

 

Våre tilbud

 

Nyttige lenker og apper for deg