Kurs og aktiviteter på helsestasjonen

Helsestasjonen har flere ulike kurs og aktivitetstilbud sammen med andre tjenester i kommunen. Målgruppen er gravide, foreldre/foresatte, og barn og unge i kommunen. 

Ta kontakt med helsestasjonen om du ønsker mer informasjon om aktiviteter og kurs. 

  • Foreldreforberedende kurs for gravide og partner. Kurset går over tre kvelder og har fokus på å forberede foreldrene på både fødselen og tida etter barnet er født. Jordmor og helsesykepleiere deltar på kurskveldene. 
  • COP-P kurs for foreldre og foresatte. COS P/Trygghetssirkelen er et kurs basert på grundig forskning om relasjonen mellom foreldre og barn. Kurset vektlegger trygg tilknytning mellom foreldre/omsorgsgiver og barn. Dette er en nøkkel for å fremme sunne relasjoner og god psykisk helse hos barnet.
  • DUÅ kurs for foreldre og foresatte. Foreldreveiledningsprogram over 12 kvelder. De utrolige årene (DUÅ) er en dokumentert programserie for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. DUÅ tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende og behandlende tiltak for barn, deres familier, skoler, SFO/AKS og barnehager.
  • DU-kurs  er et mestringskurs for ungdommer på ungdomsskolen og videregående. DU-kurset handler om hvordan vi kan forstå og endre de tankene og følelsene vi har, uavhengig av årsaken til at det har blitt slik. Kurset er for ungdom som har erfaring med å være nedstemt over tid og/eller kjenner sosial angst. Vi trenger hverandre. Løft blikket!
  • PIS-gruppe for barn som har skilte foreldre.  PIS (Program for implementering av samtalegrupper for skilsmissebarn) er et selektivt forebyggendetiltak for barn og unge som har opplevd foreldres samlivsbrudd. Tiltaket tilbys som samtalegrupper gjennom skolen. Samtalegruppene skal hjelpe barna i å håndtere egen situasjon, frita dem for skyldfølelse og hjelpe dem til å beherske nye mestringsstrategier.
  • Babysang arrangeres hver tirsdag 10.45. 
  • Barseltrim( Har en pause akkurat nå)
  • Førstehjelpskurs, arrangeres årlig i samarbeid med Røde Kors.  Tid: mandag 25.september klokken 18.00-21.00. 
Førstehjelpskurs