Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten 6-19 år

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre. Vi har taushetsplikt, og tilbudet er gratis for alle. 

Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosial helse. Vi tilbyr veiledning, helseundersøkelser, oppfølging og vaksinering.

Skolehelsetjenesten har som overordnet mål:

"Å arbeide for å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte". 

Nasjonalfaglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Helsedirektoratet

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Den viktigste delen av arbeidet er å være til stede for den enkelte elev og foreldre når de tar kontakt for samtale, råd eller veiledning.
  • Vi tilbyr samtaler og svarer på spørsmål omkring barn og unges hverdag. Blant annet om kropp, grenser, seksualitet, pubertet, selvbilde, skolehverdag, vold og overgrep.
  • Støtte og hjelp dersom eleven har sosiale eller psykiske vansker. Eksempelvis mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc. 
  • Samtaler med barnet når de møter utfordringer for eksempel ved samlivsbrudd, tap, konflikter, sorg og sykdom.
  • Veiledning av foreldre i hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer for eksempel ved samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål. 
  • Vekst og utvikling; måle høyde og vekt, og vurdere fysisk og psykisk utvikling. Dette ifølge nye Nasjonale retningslinjer for veiing og måling. 
  • Syns- og hørselstest 
  • Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen ønsker det.
  • Helsesykepleier kan henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialister.
  • Henvisning til fysioterapeut. 

 

Skolehelsetjenesten/helsestasjonen kan henvise til annet helsepersonell som fastlege, fysioterapeut eller 2.linjetjenesten (spesialisthelsetjenesten). 

Tjenesten er en videreoppfølging fra helsestasjonen.

Helsesykepleier er daglig tilstede på Inderøy ungdomsskole og videregående skole.

Kommunepsykolog Nina Hermann er tilgjengelig gjennom helsestasjonen. Hun er ansatt på familiesentermodell og jobber ⅓ av sin stilling klinisk. Hun deltar i drøfting med foreldre og evt. samarbeidspartnere, veiledning og bistand ved psykiske vansker.

Skolelege for grunnskolen er tilstede på helsestasjonen annenhver torsdag (partallsuker). Vi har turunslege en dag i uka.

Timebestilling til helsesykepleier på skole er ikke nødvendig. Timer til skolelegen må bestilles via helsestasjonen:

tlf. 74 60 08 46

Er du ny- tilflyttet vil du bli kontaktet av oss.

Kontakt oss

Hver enkelt skole har en egen helsesykepleier, og du kan kontakte de direkte eller ringe oss på telefon 74 60 08 46

Oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene:

Inderøy ungdomsskole: Heidi Fossum Andreassen

Inderøy videregående skole: Heidi Fossum Andreassen

Sakshaug skole: Kirsti Aalberg Haug 

Røra skole: Silje Olsen

Oppvekstsenter Vest: Elisabeth Sundnes

Skarnsundet Montessori: Elise Kråkø Romstad

Sandvollan skole: Silje Olsen

 

Helsesykepleiere har faste dager på de ulike skolene.