Inderøyheimen

Inderøyheimen ble åpnet i august 2022 og består av omsorgstjenester for innbyggere i kommunen. Bygget har en sentral beliggenhet på Straumen i sentrum av Inderøy.

Bygget innehar tjenester som: Institusjontjeneste, rehabilitering, fysioterapitjeneste, heldøgns omsorgsboliger, psykisk helse og miljøtjenester, kjøkkenproduksjon, dagtilbud og kafè med selvbetjening.

Har du spørsmål om søknad eller tildeling av tjenester kan du ta kontakt med Forvaltningskontoret

Kontaktinformasjon:

Heldøgns omsorg (3. etg):

Inderøyheimen Omsorgsboliger (3.etasje) består av 25 heldøgns bemannede omsorgsboliger.

Omsorgsboliger vaktnr:
Ring 477 94 359

Omsorgsboliger 3.etasje
Ring 477 95 604

Cecilie Røli, tjenesteleder HDO 3.etasje:
Send e-post
Ring 456 59 182

Postadresse:
Heldøgns omsorgboliger v/ Inderøyheimen
Øvergata 20
7670 Inderøy

Hjemmesykepleie

Mandag til fredag 08.00-15.00 
Hjemmesykepleie kontor
Ring 990 82 124

Kveld og helg
Ring 950 83 488 eller 950 83 489

Vaktrom hjemmesykepleie:
Ring 950 83 488 eller 950 83 489

Synnøve Sand, tjenesteleder:
Send e-post
Ring 476 96 102

Heidi Stokke, tjenesteleder:
Send e-post
Ring 476 96 100

Jorid Melhus, enhetsleder:
Send e-post
Ring 476 96 102

Postadresse: 
Inderøy kommune Hjemmetjenesten
Øvergata 20
7670 Inderøy

Institusjonstjenester (4. etg): 

Vaktrom: 
Ring 476 96 061

Inger Vatn, tjenesteleder:
Ring 476 96 061
Send en e-post

Heidi Wennes, enhetsleder:
Ring 476 96 066
Send en e-post

Kjøkken:

Ring 940 26 791

Bjørnhild Berg, tjenesteleder Kjøkken:
Send e-post
Ring 476 96 065

Rehabilitering og fysioterapi

Adresse:
Inderøy kommune
Rehabilitering
Fysioterapitjeneste
Øvergata 20
7670 Inderøy

Psykisk helse og miljøtjenester

Adresse:
Inderøy kommune
Psykisk helse og miljøtjenester
Øvergata 20
7670 Inderøy

Dagsenter

Forvaltningskontoret

Telefon kontor: 74 12 42 07

Åpningstid: 08.00-15.30

Inderøy kommune
Forvaltningskontor 
Øvergata 20
7670 Inderøy 

Leveringsadresse for pakkeleveranse:

Inderøy kommune
Fellesadministrasjon Helse og omsorg
Meieribakken 7
7670 Inderøy