NAV Inn-Trøndelag

Kontaktinformasjon

  • Nettside: Se informasjon på www.nav.no.
  • Telefonnummer: 55 55 33 33 
  • Åpningstid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 12.00-14.00. Tirsdag er er det kun timeavtaler. 
  • Besøksadresse: Ogndalsvegen 2, 7713 Steinkjer
  • Postadresse: NAV Inn-Trøndelag, postboks 2615, 7734 Steinkjer

Personer som er i akutt krisesituasjon og/eller trenger bistand til å komme i kontakt med NAV, kan ringe NAV Inn-Trøndelag sin vakttelefon på telefonnummer 90 91 29 43.
Vakttelefonen er bemannet mandag – fredag 08.00 – 15.00.

Generell informasjon

  • De som har timeavtale vil bli hentet til avtalt tid av kontorets ansatte mellom kl. 08.00-15.30. 
  • Ved behov for kontakt utover kontorets åpningstid, ring NAV sitt kundesenter 55 55 33 33.

Søknad om økonomisk sosialhjelp 

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad. Du bør vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Slik søker du 

Du søker om økonomisk sosialhjelp på via NAV sitt digitale skjema eller ved bruk av papirskjemaet. 

Søknad og veiledning om økonomisk stønad (Digitalt skjema)

Søknad om økonomisk stønad (PDF-skjema) 

Veiledning for søknad om økonomisk stønad via papirskjemaet (pdf) (PDF, 607 kB)

Klage angående søknad om økonomisk stønad