Barnekoordinator 0-18 år

Hvis du venter eller har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som vil ha behov for langvarige og sammensatte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har du rett på barnekoordinator. 

 

Aktuelt lovverk: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-5c

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-2a