Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Du har også rett på en koordinator som kan lede planarbeidet. 

 

Aktuelt lovverk: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-5

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-1