Hvordan bruke Friskus?

Frivilligheten i Inderøy har gjennom arbeidet med Plan for frivillighet meldt behov for bedre koordinering og oversikt. Det pekes på flere strategier i så måte, bl.a. felles informasjonskanal.

Hvorfor bruke Friskus?

Det er viktig at aktivitetskalenderen Friskus tas i bruk av alle. Da kan den fungere både som en oppdatert informasjonskanal og som ei felles oppslagstavle:

  • finn lag og organisasjoner med oppdatert kontaktinfo (arrangører)
  • se hva som foregår til hvilken tid (aktivitet)
  • du kan også bruke Friskus til å melde inn frivillige oppdrag 

Bli arrangør (opprett bruker) for lag, forening eller bedrift

Du registrere din organisasjon ved å gå inn på inderoy.friskus.com. "Logg inn" for å lage deg personlig Friskusbruker.

For å registrere din organisasjon, velger du "Bli arrangør". Følg instruksjonene du får.

Når du har sendt inn, blir du godkjent av Friskus sentralt (som kontrollerer at det er en reell organisasjon). Dette går som regel ganske raskt.

Dette må du ha klart når du begynner:

  • Organisasjonsnummer (påkrevd)
  • Kontaktperson og kontaktinfo (påkrevd)
  • Kort kort beskrivelse av laget/foreningen (anbefalt)
  • Logo hvis dere har (anbefalt)
  • Toppbilde i smalt liggende format, som du har rettigheter til å bruke (påkrevd)

Uten punktene som er påkrevd får du ikke registrert deg.

Hvordan legge inn en aktivitet eller et arrangement

Finn fram til din arrangør og "legg til aktivitet". Vær oppmerksom på at her gjelder samme krav som over ang. toppbilde i smalt liggende format (som du har rettigheter til å bruke) for å få publisert, så det kan være greit å ha klart. Du kan lagre undervegs til du er klar til å publisere.

Tips og hjelp: https://hjelp.friskus.com/ 

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Ingrid Stai
Kultursjef 
Send e-post
Ring 918 42 768

Anne Kjersti Bakstad
Daglig leder Frivillig Inderøy
Send e-post
Ring 458 04 676