Bål og grill

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. For å forhindre forurensning har vi i Inderøy et generelt forbud mot åpen brenning hele året, det finnes likevel unntak fra forbudet som gjør at du kan gjennomføre enkelte typer bålbrenning.

Hva er generelt bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

Du kan grille på stranden og i god avstand fra skog og vegetasjon i perioden med forbud

I perioden med generelt bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser med kull og rent trevirke. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

I Inderøy er åpen brenning i utgangspunktet forbudt

Åpen brenning er i Inderøy i utgangspunktet forbudt, men du kan se unntakene i Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall (Lovdata.no)

Du har ansvaret for trygg bålbrenning

Brannforebyggingsforskriften sier blant annet at du har ansvaret for at det ikke skal oppstå brannfarlige situasjoner, du skal være aktsom.

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon, som gress, planter og skog.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig, som vann, pulverapparat, skumapparat eller CO2-apparat.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Brenning av avfall 

Brenning av de fleste typer avfall er ulovlig i henhold til forurensningsloven. Avfall skal leveres på en miljøstasjon.

Her finner du oversikt over miljøstasjoner i kommunen og regionen, adresse og åpningstider

Brenne hageavfall, urent trevirke eller bråte

Det er i Inderøy forbudt å brenne urent trevirke, men du kan brenne tørt hageavfall og bråte. Hageavfall og trevirke kan også leveres på en miljøstasjon. Skal du brenne hageavfall og bråte må du være aktsom og følge Forskrift om brannforebygging (lovdata.no)

Er det lov med bål på Sankthans?

Sankthansbål tillates i Inderøy. For å unngå større forurensning fra Sankthansbål skal ikke avfall som bildekk, trykkimpregnert og overflatebehandlet trevirke, plast, isolasjonsmaterialer osv. brennes på Sankthansbål. Normalt gis det lov til å brenne Sankthansbål, forutsatt at det er på egnet sted i nærheten av vann e.l. 

Les mer i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Inderøy kommune, Trøndelag (lovdata.no)

Landbruksnæringen

Brenning av løs halm og kvist og stubb fra kantrydding, beitearealer og nydyrking, der dette er en del av driften. Brenning av rent trevirke, som gamle grinder, paller og materialkapp og tilsvarende. Brenning skal meldes på forhånd til brannvesenets alarmsentral.

Følg med på skogbrannfare

I brannvernloven har vi aktsomhetsplikten, som innebærer at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Dette gjelder hele året.

Følg med på skogbrannfaren hos skogbrannfare.met.no

Vil du varsle om brenning?

Ta kontakt med brannvesenet for å varsle om brenning før du starter. 

Brann Midt har flere tips om brannsikkerhet