Avfallstømming og renovasjon

Innherred renovasjon håndterer renovasjonstjenestene i Inderøy kommune. Du kan finne tømmeplan for Inderøy på Innherred renovasjon sin nettside eller ved å laste ned appen Tømmeplan IR på mobil.

Innherred renovasjon IKS er et interkommunalt samarbeid som tar seg av innsamling og behandling av husholdningsavfall fra innbyggerne i blant annet Inderøy kommune. De samler og inn og behandler slam fra private avløpsanlegg.

Du kan lese mer på Innherred Renovasjon sin nettside:

Gå til Innherred renovasjon

Slik får du tømmeplan på mobil:

I appen Tømmeplan IR kan du søke på din adresse eller på posisjon og få opp din personlige tømmeplan med mulighet for varsling i forkant av tømming.

Last ned Tømmeplan IR for Android

Last ned Tømmeplan IR for Iphone

Har ikke søpla blitt tømt?

Hvis søpla ikke har blitt tømt kan du gi beskjed direkte til Innherred Renovasjon via deres nettside